Medlemskap i Nordöstra Skånes Hästvänner
Om du varit halvblodsmedlem tidigare kommer det inbetalningskort från ASVH. Om du är ny halvblodsmedlem går du in på ASVH:s hemsida och klickar på Bli medlem, http://www.asvh.se/om_asvh/medlemskap/ny-medlem  Om du är ny medlem med annan ras än halvblod så sätter du in 200 kr på NOSHV:s plusgiro 571 13-3.